19 June 2007

Puhake pisut

Olen viimasel ajal lugenud evangelikaalidest - mitmest raamatust. Need ytlevad, et evangelikaalid motestavad oma usku tegevuste kaudu. Aktivism on oluline!

Aga Jeesus ytles oma jyngritele ka seda: tulge siia ja puhake pisut. Miks? Vahest selleks, et jyngrid moistaksid, et nad on ainult inimesed, kellel on piirid. Jeesus ise sai inimeseks. Vahest selleks, et nad ei kaotaks iseennast paljude asjade tegemisse. Tegutsemine voib olla kattevarjuks pealiskaudsusele. Ka pealiskaudsele usule.

Igatahes -- sellel suvel tahaksin kyll votta aega syvenemiseks. Lihtsalt niisama olemiseks. Ilma programmita elamiseks. Kasvoi natuke. Vahest aitab see vabaneda illusioonist, et ilma minu tegutsemisteta, programmideta ja muu sagimiseta kukub maailm kokku. Ega ei kuku kyll. Aga mina ise voin kaotada midagi olulist, oma inimsuhetes ja Jumala-suhtes.

Astu natuke eemale kiirusteamisest, askeldamisest. Puhka pisut. Ja avasta mitte midagi tegemise sygavus!