04 December 2007

Külaliskirjutaja pastor Remmel: Rahvuslik palvushommikusöök Tallinnas

Tänane külaliskirjutaja on pastor Meego Remmel, kes töötab Tartu Salemi kirikus. Need, kes veel ei tea, siis Risttee kogudus on just Salemi kirikust välja kasvanud. Head lugemist!

Jeesus ütles oma aja kõige mõjukamale poliitikule, kellega ta silmast silma kohtus: „Sinul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui see poleks sulle antud ülalt.“ (Jh 19:11) Miks ta nii ütles ja milleks loobus ta omaenda meelevalla kuritarvitamisest talle vastandunud võimukandjate suhtes?

See on mõistatus, mida Märt Saar aitas lahti mõtestada astudes üles eilsel rahvuslikul palvushommikusöögil Tallinnas presidendi, valitsuse ja riigikogu liikmete, riigiasutuste ja omavalitsuse juhtide ning ametikandjate ees, aga ka nende kaaslaste, kirikute, koguduste ja parakiriklike organisatsioonide ning kõrgete väliskülaliste esindajate ees. Mõnigi seisis ehk silmitsi inimliku mõistatusega, mille vastust looritab jumalik salapära. Minu jaoks oli kõige erilisem kogeda, kuidas seesama salapärane Jumala Vaim inimhingekeeli puudutas. Inimelud, olgu ministri- või ministry-karjääriga, said liigutatud, ja seda mitte niivõrd tunde-, kuivõrd tahte-tasandil. Tekkis tahe elada ja teenida teiste nimel paremini kui seni.

Lugesin õhtul neid kümneid palvesoovikaarte, mis jäeti auväärsete poliitikute poolt nimeliselt allkirjastatuna palvushommikusöögi laudadele. Et Eestimaa kogudused nende pärast palvetaksid:

„Soovin, et minu eest palvetataks ja kõigi laste ja eesti rahva püsimajäämise eest.“

„Jumal, anna mulle oskust kuulata oma südame häält ja tarkust, et võtta vastu õigeid otsuseid.“

„Et Eesti oleks õigusriik ja lõpeksid alusetud kahtlustused. Et meedia oleks objektiivne.“

„Riik on inimese loodud. Seepärast peab olema riik inimese pärast, mitte inimene riigi pärast.“

„Soovin, et riigijuhid ei unustaks, kus on Eesti riigi piir ning oluliselt rohkem panustataks äärealadele.“

„Soovime, et perre sünniks terve laps.“

„Eestimaa rahvale rahu ja tervist.“

„Tervist ja üksteise hoidmist.“

„Soovin, et meie pere oleks mõistev ja terve ja Eestil läheks jätkuvalt hästi.“

Väike valik, ent suur perspektiiv eestpalveks, kas pole? Olles palvushommikusöögi eelõhtul Risttee koguduse ruumides kogunenud kuue koguduse noorte ühisel palvusel Eesti riigi, maa ja rahva tuleviku pärast, adusin vaimus, et just siinsamas ruumis võib olla keegi, kellest kunagi saab üks riigivõimu esindajatest. Ma ei tea, kas ja kes see reaalselt on, aga seon oma käed palveks temagi võimaliku elukäigu ja missiooni õnnistuse eest. Jumal teeb väikesest suure. See on elutõde, mille laulis magnifikaadina üle aegade tuntuimaks ülistuslauluks Jeesus-last oodanud neitsi Maarjagi. Samasugust kogesin eile minagi, kui mõistsin, et Jumal on võtnud väikevennad Peebu ja Märdi ning teinud neist jumalamehed ühe Eestimaa kiiremini kasvava koguduse juhtimiseks ja Eesti riigi kõrgeimate võimuesindajate juhatamiseks Kristuse ning tema sõna ja palve juurde. Jälgisin samas Joonas Sildre pildi sündi ning nägin selle (vaimu)andeka kunstniku loometöös kujunevat nägemuspilti jõulukingiks Presidendile. Kuulasin Birgit Õigemeele ja Rebecca Kontuse kristlikke laul ja ütlesin neile, et nad on Eestimaale tõeliseks Jumala kingituseks. Vaatasin Craigi poolt kokkupandud videoprogrammi ja tunnetasin, kuidas Kõigekõrgem on toonud meie keskele pädevusõnnistused parima sõnumi esitamiseks parimal võimalikul moel. Kuulasin Craigi poolt elava usu juurde juhatatud Andrus Kasepuu tunnistust tema elu muutumisest Kristuse Vaimus. Tänasin Jumalat, et võin olla osa millegi nii erilise sünni- ja arenemisloos.